Имате ли някакви въпроси?!?

 

2015-04-27_1431

Всеки вече знае, че по време на интервю за работа идва момент, в който интервюиращият се обръща към кандидата и пита дали последния има въпроси.

Някои кандидати при този въпрос се предават и казват, че нямат въпроси. Други са по-подготвени и са мислили предварително върху конкретни въпроси. Някои интервюиращи биха приели, че ако кандидатът няма въпроси това следва да се възприема като знак, че кандидата не е достатъчно заинтересован от предлаганата позиция.

Други ще приемат, че кандидатът не е подходил достатъчно сериозно към интервюто и компанията. Трети ще приемат последното доста лично и ще реагират сравнително непрофесионално като преустановят процеса с подобен пасивен във въпросите кандидати.

Тогава логично би възникнал въпроса ако трябва да задам въпрос като кандидат по време на интервю какъв да бъде той?

Business Insider предлагат няколко умни въпроса, които могат да бъдат използвани:

  1. Какво харесвате най-много в работата си в тази компания? (въпросът се задава от кандидата към интервюиращия)
  2. Как е еволюирала тази позиция?
  3. Може ли да ми дадете примери за това как ще взаимодействам с моя пряк мениджър?
  4. Кои са първостепенните приоритети за тази позиция?
  5. Кои са предизвикателствата на тази позиция?
  6. Какво предишните служители на тази позиция са правили за да бъдат успешни?
  7. Имате ли колебания за моята квалификация?

Моя любим въпрос сред изброените е последният(№7). Въпросът за колебанията в квалификацията на кандидата е изключително ценен поради няколко причини:

  • показва, че сте уверени в качествата си и сте готови да ги обсъдите
  • освен това ви дава уникална възможност да получите обратна връзка.

Имайте предвид, че много от интервюиращите приемат за крайно непрофесионално да дават обратна връзка по време на самото интервю. Също така обаче може да е вярно, че в огромна част от случаите след интервюта ако получите обратна връзка, тя ще има много стандартен, формален, неперсонализиран характер. Така, че този последен въпрос, поставен по време на интервюто, ще ви даде по всяка вероятност безкрайно ценна информация за това, което трябва да изчистите в начина, по който се представяте по време на интервюта или това, което трябва да развиете като умения у вас.

Успех!

%d bloggers like this: